PR Goldfish blood of Veldt

PR Goldfish blood of Veldt

дата рождения 25 марта 2011
окрас white & red red nose
владелец Сахарова Е Москва
PR Jarmuch Tcherniy Almaz syn Veldta*PR Ocharovannaya dotch Veldta